Per Claréus

Hovrättsråd Svea hovrätt

Tidigare
Regeringskansliet, Justitiedepartementet
Svea hovrätt
Juristlinjen, Stockholms universitet

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.