Martin Borgeke

Fd justitieråd

Martin Borgeke var justitieråd mellan 2011 och 2016. Han arbetade dessförinnan som hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1998-2011 och dessförinnan var han hovrättsråd i samma hovrätt mellan 1995 och 1998. Rådman i Malmö tingsrätt var han 1990-1992. Han arbetade som handläggare på Justitiedepartementets straffrättsenhet mellan 1990 och 1992. Han utsågs till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1987. År 2009 utnämndes han till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Borgeke är också en uppskattad föreläsare, bland annat hos BG Institute.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Martin medverkar i 15 videor