Martin Agell

Senior Counsel

Martin är specialiserad inom arbetsrätt och tvistelösning. Martin har särskild erfarenhet av internationell arbetsrätt. Martin företräder företag i arbetstvister i domstolar samt även vid arbetsplatsolyckor. Han ger råd om all sorts arbetsrätt, bland annat omstruktureringar, förmåner, diskriminering och företagshemligheter. Martin har skrivit artiklar om arbetsrätt i bland annat tidskriften Lag & Avtal, Bonniers Affärsjuridiska Handbok och Styrelsehandboken. Han föreläser regelbundet om arbetsrätt.


2007–
Advokatfirman Lindahl, Senior Counsel

2005
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2002
Verksam vid advokatbyrå Arbetsrättsjurist vid SAF, senare Svenskt Näringsliv

1995–1997
Notarietjänstgöring

1995
Uppsala universitet, jur.kand.

08-5277088

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.