Marie Karlsson-Tuula

Professor i civilrätt med inriktning på insolvensrätt vid Karlstads universitet

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.