Magnus Widebeck

Lagman

Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt. Magnus är tidigare hovrättsassessor vid Svea hovrätt, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, justitieråd vid Högsta domstolen samt skiljeman och medlare. Vid BG Institute håller Magnus tillsammans med Emilia Lundberg i kurserna Resultatstyrd process I och II.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Magnus medverkar i 24 videor