Kerstin Skarp

Vice riksåklagare

Kerstin Skarp är en av Sveriges högsta åklagare och kanske mest känd för att hon lett Palmegruppen i många år.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.