Henrik Olsson Lilja

Advokat

Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare på Advokatfirman Althin. Han har undervisat i juridik på Stockholms universitet och vid IHM Business School, anlitats vid ett flertal tillfällen som ordförande och författare till advokatsamfundets remissyttranden. Han har även författat rättsutlåtanden för både företag och myndigheter.

Henrik Olsson Lilja utbildar kontinuerligt advokater och biträdande jurister i straff- och processrätt samt retorik, för bland annat Advokatsamfundet och BG Institute.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.