Hans-Gunnar Axberger

Professor

Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han disputerade 1984 (avh. Tryckfrihetens gränser) och har sedan dess varit rättsvetenskapligt verksam. Axberger har publicerat skrifter inom områdena konstitutionell rätt, medierätt, straffrätt och straffprocessrätt. Förutom sitt rättsvetenskapliga arbete har han haft ett flertal anställningar och uppdrag i det praktiska rättslivet, bl.a. som Allmänhetens Pressombudsman (PO) och justitieombudsman (JO) samt inom statliga utredningar

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.