Hans Brun

Terrorforskare

Jurist, kriminolog och terrorforskare på King´s College i London samt Försvarshögskolan.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.