Fredric Renström

Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Fredric Renström är uteslutande inriktad på svensk och internationell familjerätt. Fredric är också en ofta anlitad föreläsare inom svensk och internationell familjerätt samt arvs- och gåvorätt. Han är boutredningsman och bodelningsförrättare. Renström undervisar bland annat på Domstolsakademin och på BG Institute och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt, bl.a. har han föreläst för CCBE och IBA. Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol. Fredric är medlem i International Academy of Matrimonial Lawyers (IAML).

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Fredric medverkar i 33 videor