Erik Nerep

Professor, Center for Business Law

Erik Nerep, är jurist och professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till flera aktiebolagsrättsliga verk. 
Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, 1977.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Erik medverkar i 26 videor