Elisabet Fura

fd chefs-JO

Elisabet Fura var chefs-JO 2012-2016. Hon tog sin jur kand vid Stockholms universitet 1979. Under åren 1985–2003 arbetade Elisabet Fura som advokat och var bland annat ordförande i Sveriges advokatsamfund (1999–2001). Hon har deltagit i flera offentliga utredningar i Sverige och har också en rad internationella uppdrag bakom sig. I april 2003 valdes Elisabet Fura till domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sedan september 2010 är hon hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.