Claes Sandgren

Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Claes Sandgren har varit ledamot av Internationella Juristkommissionen i Genève och ordförande i styrelsen för Institutet mot mutor.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.