Catarina af Sandeberg

Juris doktor

Catarina af Sandeberg var den som skrev det ursprungliga lagförslaget om könskvotering till bolagsstyrelser 2006. Hon har sedan år 2005 uppdraget att i lagkommentaren i publikationen Karnov löpande kommentera bl a redovisningslagstiftningen m fl författningar. Hon har publicerat böcker och artiklar i Sverige och utomlands samt undervisat på Stockholms universitet och deltagit i en rad lagstiftningsarbeten på värdepappersmarknadsområdet.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.