Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor

Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Tidigare varit partner i Ernst & Young och i Wistrand advokatbyrå. Han disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).Leidhammar har själv och tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden till Skatteverket och domstolar, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bl.a. årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992. Leidhammar har varit expert i regeringens utredning, SOU 2013:62, om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet gällande bl.a. förbudet mot dubbla förfaranden och tredjemansrevisioner. 

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Börje medverkar i 10 videor