Björn Hellman

Advokat & Delägare

Björn Hellman arbetar i stort sett endast med miljörätt och fastighetsrätt. Han biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner. Inom miljörätten arbetar Björn Hellman i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Björn medverkar i 12 videor