Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

22 videor

I vår serie inom straffrätt ger dig våra experter en gång i månaden sin syn på vad som är viktigast och mest aktuellt just nu. De levererar nyheter, nya avgöranden från HD och från hovrätterna, den senaste utvecklingen inom området, problemställningar i rättstillämpningen och praktiska tips för alla som arbetar med straffrätt i någon form - försvarsadvokater, målsägandebiträden, åklagare, domare och polischefer till exempel. Våra experter är advokat Johan Eriksson, före detta justitierådet Martin Borgeke, advokat Ulrika Borg samt Jack Ågren, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. Du som är revisor kan tillgodoräkna dig 6 utbildningstimmar per år med Blendow Lexnovas Expertnyheter, om du gör ett kunskapstest i form av ett quiz efter varje program.