Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

1 video

Med Blendow Lexnovas serie inom miljörätt får du nyheter och praktiska tips från våra experter Björn Hellman och Stefan Rubenson. De delger sin syn på vad som är viktigast och mest aktuellt just nu. De levererar nyheter, nya avgöranden från HD och från hovrätterna, den senaste utvecklingen inom området, problemställningar i rättstillämpningen och praktiska tips för alla som arbetar med miljörätt. Du som är advokat kan tillgodoräkna dig 6 utbildningstimmar per år med Blendow Lexnovas Expertnyheter, om du gör ett kunskapstest i form av ett quiz efter varje program.

Anmäl ditt intresse för Expertnyheter i miljörätt här!