#metoo Blendow Lexnova Expertnyheter

Arbetsplatser med gränslösa människor, genikulter och konflikträdda arbetsgivare riskerar att sätta stopp för människors strävan efter lycka och att uppnå sina mål. Säkerställ att du som arbetsgivare är informerad om din skyldighet att förebygga och ta åtgärd gällande kränkande särbehandling. Denna e-learning går igenom gällande svensk lag inom området och ger dig praktiska råd hur man kan arbeta förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska riskerna och förekomsten av trakasserier på arbetsplatsen.

Prenumerera på Expertnyheter #metoo

  • Nyheter och kompetensutveckling i ett flexibelt format.
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning.

Pris för årsprenumeration: 13 200 kr ex moms.

BESTÄLL