Hållbarhetsredovisning Blendow Lexnova Expertnyheter

Ändringar i årsredovisningslagen började tillämpas år 2017. Vissa företag skall i sin årsredovisning redovisa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Frågor gällande miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. I denna serie om fem avsnitt går vi igenom de nya reglerna och ger praktiska råd hur ett företag idag bör arbeta med hållbarhet och hållbarhetsrapportering.

Prenumerera på Expertnyheter Hållbarhetsredovisning

  • Nyheter och kompetensutveckling i ett flexibelt format.
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning.

Pris för årsprenumeration: 13 200 kr ex moms.

BESTÄLL