Hållbarhet Blendow Lexnova Expertnyheter

Sedan den 1 december 2016 har det införts ändringar i årsredovisningslagen som skall börja tillämpas år 2017. Det handlar om att vissa företag i sin årsredovisning skall redovisa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Det finns ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. I denna serie om 5 avsnitt går kunniga föreläsare igenom de nya lagreglerna och hur ett företag idag bör arbeta med hållbarhet och hållbarhetsrapportering.

Prenumerera på Expertnyheter Hållbarhet

  • Nyheter och kompetensutveckling i ett flexibelt format.
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning.

Pris för årsprenumeration: 13 200 kr ex moms.

BESTÄLL