Blendow Lexnova Expertnyheter - Hållbarhet

1 video

Det finns ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås lagförslagen att träda i kraft den 1 juli 2016 - därför gör vi ett specialprogram om de nya hållbarhetsreglerna.