Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

31 videor

Blendow Lexnovas Expertnyheter inom familjerätt fokuserar på ekonomisk familjerätt. Våra experter Fredric Renström och Marie Wessel håller dig uppdaterad med nyheter och analyser inom området, de analyserar nya rättsfall och diskuterar aktuell lagstiftning. De ger även dig som praktiker konkreta tips och råd. Du som är revisor kan tillgodoräkna dig utbildningstimmar genom att se programmen och svara på de tillhörande frågorna. Expertnyheterna inom ekonomisk familjerätt kommer med tio avsnitt per år och varje avsnitt är ca 30 minuter.