Advokatsamfundets riktlinjer för e-utbildning

Lexnovas Expertnyheter uppfyller Advokatsamfundets riktlinjer för e-utbildning. Du som advokat får för närvarande tillgodoräkna dig 6 av totalt 18 årliga timmar i form av e-utbildning. Ett utbildningstillfälle avseende e-utbildning bör inte understiga 1 timmes effektiv utbildningstid inklusive kontrollfrågor. Detta krav på interaktivt inslag med kontrollfrågor, m.m. utgör en kvalitetssäkring, som utvisar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen och är ett av de viktigaste kraven som klart måste framgå av utbildningsbeskrivningen för att kunna godkännas. För att uppnå sitt syfte ska antalet kontrollfrågor och deras svårighetsgrad vara på en sådan nivå att de utgör ett reellt test av inhämtad kunskap.